เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
จงน้อมถวายมงกุฎ
Update: 16 ตุลาคม 2019
ID: 00000364  |  view: 1669  |  download: 675
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : จงน้อมถวายมงกุฎ ฟังเพลง : จงน้อมถวายมงกุฎ D  
งานประกาศยังไม่เสร็จสิ้น
Update: 10 ตุลาคม 2019
ID: 00000362  |  view: 780  |  download: 624
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : งานประกาศยังไม่เสร็จสิ้น ฟังเพลง : งานประกาศยังไม่เสร็จสิ้น  
ความรักประหลาดของพระเยซู
Update: 10 ตุลาคม 2019
ID: 00000361  |  view: 1045  |  download: 616
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ความรักประหลาดของพระเยซู ฟังเพลง : ความรักประหลาดของพระเยซู  
เวนี ครีเอเตอร์ (VENI CREATOR)
Update: 10 ตุลาคม 2019
ID: 00000360  |  view: 805  |  download: 574
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เวนี ครีเอเตอร์ (VENI CREATOR) ฟังเพลง : เวนี ครีเอเตอร์ (VENI CREATOR)  
มีองค์พระผู้ทรงไถ่ (There is a Redeemer)
Update: 22 มีนาคม 2018
ID: 00000356  |  view: 1205  |  download: 862
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : มีองค์พระผู้ทรงไถ่ (There is a Redeemer) ฟังเพลง : มีองค์พระผู้ทรงไถ่ (There is a Redeemer) D  
ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)
Update: 19 มกราคม 2018
ID: 00000355  |  view: 28145  |  download: 111
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าจะร้อง (ออกพระนาม) ไม่มีไฟล์เพลง A  
เวลาของพระองค์
Update: 23 สิงหาคม 2017
ID: 00000354  |  view: 6755  |  download: 1016
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เวลาของพระองค์ ฟังเพลง : เวลาของพระองค์ D  
ข้าจึงสรรเสริญ
Update: 18 พฤษภาคม 2017
ID: 00000353  |  view: 16752  |  download: 1217
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าจึงสรรเสริญ ฟังเพลง : ข้าจึงสรรเสริญ G  
พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Update: 21 กุมภาพันธ์ 2017
ID: 00000352  |  view: 5591  |  download: 1042
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระองค์ทรงเป็นบทเพลง ฟังเพลง : พระองค์ทรงเป็นบทเพลง G  
เปลี่ยน
Update: 21 กุมภาพันธ์ 2017
ID: 00000351  |  view: 44656  |  download: 1224
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เปลี่ยน ฟังเพลง : เปลี่ยน G  
สิ่งเดียว
Update: 18 กุมภาพันธ์ 2017
ID: 00000350  |  view: 16309  |  download: 1109
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : สิ่งเดียว ฟังเพลง : สิ่งเดียว A  
ไม่ใช่ตัวข้า
Update: 07 กุมภาพันธ์ 2017
ID: 00000349  |  view: 24646  |  download: 1148
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ไม่ใช่ตัวข้า ฟังเพลง : ไม่ใช่ตัวข้า E  
ข้าต้องการพระองค์
Update: 07 กุมภาพันธ์ 2017
ID: 00000348  |  view: 5606  |  download: 1074
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าต้องการพระองค์ ฟังเพลง : ข้าต้องการพระองค์ A  
ชีวิตคือความหวัง
Update: 21 ธันวาคม 2016
ID: 00000347  |  view: 20251  |  download: 1111
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ชีวิตคือความหวัง ฟังเพลง : ชีวิตคือความหวัง D  
เติมให้เต็มล้น
Update: 21 ธันวาคม 2016
ID: 00000346  |  view: 16908  |  download: 1104
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เติมให้เต็มล้น ฟังเพลง : เติมให้เต็มล้น G  
วันแห่งการสรรเสริญ
Update: 06 ธันวาคม 2016
ID: 00000345  |  view: 14616  |  download: 1035
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : วันแห่งการสรรเสริญ ฟังเพลง : วันแห่งการสรรเสริญ D  
ข้าได้รับการไถ่
Update: 10 มีนาคม 2016
ID: 00000344  |  view: 3102  |  download: 1695
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าได้รับการไถ่ ฟังเพลง : ข้าได้รับการไถ่ E  
หนึ่งหมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า
Update: 12 กุมภาพันธ์ 2016
ID: 00000341  |  view: 53158  |  download: 1972
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : หนึ่งหมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า ฟังเพลง : หนึ่งหมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า G  
พระเจ้าทรงเป็นความหวัง
Update: 12 กุมภาพันธ์ 2016
ID: 00000340  |  view: 3897  |  download: 1259
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าทรงเป็นความหวัง ฟังเพลง : พระเจ้าทรงเป็นความหวัง C  
รู้สึกไหม ภูเขานั้นคร้ามกลัว
Update: 29 ตุลาคม 2014
ID: 00000338  |  view: 8272  |  download: 2570
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : รู้สึกไหม ภูเขานั้นคร้ามกลัว ฟังเพลง : รู้สึกไหม ภูเขานั้นคร้ามกลัว C  
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org