เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
พระบิดาเรารัก
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000145  |  view: 4906  |  download: 409
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระบิดาเรารัก ไม่มีไฟล์เพลง C  
เพราะพระองค์ทรงอยู่
Update: 25 มกราคม 2011
ID: 00000144  |  view: 22675  |  download: 1543
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เพราะพระองค์ทรงอยู่  ฟังเพลง : เพราะพระองค์ทรงอยู่  G  
เพื่อนที่ข้าได้พบ
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000143  |  view: 1983  |  download: 338
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เพื่อนที่ข้าได้พบ ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระคุณพระเจ้า
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000142  |  view: 4389  |  download: 412
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระคุณพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง G  
พระเยซูยอมวายชนม์
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000141  |  view: 4591  |  download: 361
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูยอมวายชนม์ ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
พระคริสต์เป็นพระเจ้า
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000140  |  view: 11337  |  download: 484
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระคริสต์เป็นพระเจ้า  ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000139  |  view: 59106  |  download: 404
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด ไม่มีไฟล์เพลง Am  
พระเยซูเป็นพระเจ้า
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000138  |  view: 8833  |  download: 386
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูเป็นพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง Gm  
ผู้เป็น
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000137  |  view: 9424  |  download: 395
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้เป็น ไม่มีไฟล์เพลง A  
ผู้ทรงงดงาม Magnificent
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000136  |  view: 5758  |  download: 419
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง :  ผู้ทรงงดงาม Magnificent ไม่มีไฟล์เพลง G  
ผู้หิวกระหาย
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000135  |  view: 4084  |  download: 421
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้หิวกระหาย ไม่มีไฟล์เพลง D  
ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์
Update: 11 ธันวาคม 2008
ID: 00000134  |  view: 4229  |  download: 1455
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์ ไม่มีไฟล์เพลง C  
ผู้ใดจะเปรียบได้
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000133  |  view: 9832  |  download: 829
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ใดจะเปรียบได้ ฟังเพลง : ผู้ใดจะเปรียบได้ G  
ผู้ที่อาศัยอยู่ (พึ่งในผู้ทรงมหิทธฤทธิ์)
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000132  |  view: 3825  |  download: 233
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ที่อาศัยอยู่ (พึ่งในผู้ทรงมหิทธฤทธิ์) ไม่มีไฟล์เพลง C  
ผู้ซึ่งอยู่ในเรา
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000131  |  view: 2072  |  download: 328
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ซึ่งอยู่ในเรา ไม่มีไฟล์เพลง D  
เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า Open the eyes of my heart Lord
Update: 02 พฤศจิกายน 2010
ID: 00000130  |  view: 17662  |  download: 2974
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า Open the eyes of my heart Lord ฟังเพลง : เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า Open the eyes of my heart Lord E  
โปรดฟื้นใจฉัน
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000129  |  view: 10384  |  download: 436
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดฟื้นใจฉัน ไม่มีไฟล์เพลง D  
โปรดพระเยซู
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000128  |  view: 3237  |  download: 370
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง A  
โปรดเทการเจิมลงมา
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000127  |  view: 15173  |  download: 542
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดเทการเจิมลงมา ไม่มีไฟล์เพลง G  
โปรดชำระดวงใจของข้า
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000126  |  view: 7552  |  download: 535
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดชำระดวงใจของข้า  ไม่มีไฟล์เพลง G,A  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org