เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
พระบิดาเรารัก
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000145  |  view: 5293  |  download: 554
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระบิดาเรารัก ไม่มีไฟล์เพลง C  
เพราะพระองค์ทรงอยู่
Update: 25 มกราคม 2011
ID: 00000144  |  view: 25582  |  download: 1835
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เพราะพระองค์ทรงอยู่  ฟังเพลง : เพราะพระองค์ทรงอยู่  G  
เพื่อนที่ข้าได้พบ
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000143  |  view: 2156  |  download: 483
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เพื่อนที่ข้าได้พบ ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระคุณพระเจ้า
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000142  |  view: 4666  |  download: 557
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระคุณพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง G  
พระเยซูยอมวายชนม์
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000141  |  view: 5065  |  download: 506
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูยอมวายชนม์ ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
พระคริสต์เป็นพระเจ้า
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000140  |  view: 11937  |  download: 629
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระคริสต์เป็นพระเจ้า  ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000139  |  view: 66777  |  download: 549
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด ไม่มีไฟล์เพลง Am  
พระเยซูเป็นพระเจ้า
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000138  |  view: 9465  |  download: 531
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูเป็นพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง Gm  
ผู้เป็น
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000137  |  view: 10343  |  download: 540
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้เป็น ไม่มีไฟล์เพลง A  
ผู้ทรงงดงาม Magnificent
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000136  |  view: 6121  |  download: 564
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง :  ผู้ทรงงดงาม Magnificent ไม่มีไฟล์เพลง G  
ผู้หิวกระหาย
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000135  |  view: 4418  |  download: 566
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้หิวกระหาย ไม่มีไฟล์เพลง D  
ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์
Update: 11 ธันวาคม 2008
ID: 00000134  |  view: 4603  |  download: 1600
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์ ไม่มีไฟล์เพลง C  
ผู้ใดจะเปรียบได้
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000133  |  view: 10704  |  download: 1106
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ใดจะเปรียบได้ ฟังเพลง : ผู้ใดจะเปรียบได้ G  
ผู้ที่อาศัยอยู่ (พึ่งในผู้ทรงมหิทธฤทธิ์)
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000132  |  view: 4126  |  download: 378
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ที่อาศัยอยู่ (พึ่งในผู้ทรงมหิทธฤทธิ์) ไม่มีไฟล์เพลง C  
ผู้ซึ่งอยู่ในเรา
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000131  |  view: 2250  |  download: 473
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ผู้ซึ่งอยู่ในเรา ไม่มีไฟล์เพลง D  
เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า Open the eyes of my heart Lord
Update: 02 พฤศจิกายน 2010
ID: 00000130  |  view: 19277  |  download: 3235
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า Open the eyes of my heart Lord ฟังเพลง : เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า Open the eyes of my heart Lord E  
โปรดฟื้นใจฉัน
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000129  |  view: 11018  |  download: 581
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดฟื้นใจฉัน ไม่มีไฟล์เพลง D  
โปรดพระเยซู
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000128  |  view: 3486  |  download: 515
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง A  
โปรดเทการเจิมลงมา
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000127  |  view: 16384  |  download: 687
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดเทการเจิมลงมา ไม่มีไฟล์เพลง G  
โปรดชำระดวงใจของข้า
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000126  |  view: 7915  |  download: 680
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดชำระดวงใจของข้า  ไม่มีไฟล์เพลง G,A  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org