คลิปวีดีโอ:

ซีรี่ย์คำเทศนา "คริสตจักรที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง":
ซีรี่ย์คำเทศนา "BeStill นิ่งสงบกับพระเจ้า" :
ซีรี่ย์คำเทศนา "กิจการของอัครทูต" :
คำอธิษฐานหนึ่งนาทีสำหรับผู้นำ:
 
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org