เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
ข้ายกพระนามพระองค์
Update: 09 ธันวาคม 2008
ID: 00000024  |  view: 9889  |  download: 2423
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง :  ข้ายกพระนามพระองค์ ฟังเพลง :  ข้ายกพระนามพระองค์ G  
ข้ายกพระนาม
Update: 28 ตุลาคม 2008
ID: 00000023  |  view: 9101  |  download: 434
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้ายกพระนาม  ไม่มีไฟล์เพลง A,G  
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
Update: 28 ตุลาคม 2008
ID: 00000022  |  view: 10275  |  download: 1044
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ฟังเพลง : ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู D  
ข้าต้องการพระเยซู
Update: 28 ตุลาคม 2008
ID: 00000021  |  view: 7312  |  download: 392
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าต้องการพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง C  
ข้าผจญทุกสิ่ง
Update: 28 ตุลาคม 2008
ID: 00000020  |  view: 19245  |  download: 734
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าผจญทุกสิ่ง ฟังเพลง : ข้าผจญทุกสิ่ง C  
ข้านมัสการ
Update: 28 ตุลาคม 2008
ID: 00000019  |  view: 4084  |  download: 400
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้านมัสการ ไม่มีไฟล์เพลง D  
ขอให้คำจากปากข้า
Update: 25 พฤษภาคม 2010
ID: 00000018  |  view: 5240  |  download: 1149
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอให้คำจากปากข้า ไม่มีไฟล์เพลง D,C  
ขอพระเกียรติเป็นของพระคริสต์
Update: 28 ตุลาคม 2008
ID: 00000017  |  view: 5081  |  download: 389
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอพระเกียรติเป็นของพระคริสต์ ไม่มีไฟล์เพลง D  
ขอฝนหลั่งมา
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000016  |  view: 3983  |  download: 397
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอฝนหลั่งมา ไม่มีไฟล์เพลง G  
ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู
Update: 25 พฤษภาคม 2010
ID: 00000015  |  view: 34914  |  download: 1301
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู ไม่มีไฟล์เพลง G  
ขอการฟื้นฟู
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000014  |  view: 12013  |  download: 588
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอการฟื้นฟู ไม่มีไฟล์เพลง A  
ขอพระวิญญาณเทลงมา
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000013  |  view: 5522  |  download: 448
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอพระวิญญาณเทลงมา ไม่มีไฟล์เพลง F,G  
ข้าฯ จะให้พระองค์
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000012  |  view: 2921  |  download: 632
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าฯ จะให้พระองค์ ฟังเพลง : ข้าฯ จะให้พระองค์ G  
ข้ารักพระองค์
Update: 11 ธันวาคม 2008
ID: 00000011  |  view: 6407  |  download: 2643
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้ารักพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
ขอการเจิม Anoting
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000010  |  view: 4237  |  download: 443
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอการเจิม Anoting ไม่มีไฟล์เพลง D  
ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000009  |  view: 30359  |  download: 522
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา ไม่มีไฟล์เพลง D  
ขอรับใช้
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000008  |  view: 5065  |  download: 425
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอรับใช้ ไม่มีไฟล์เพลง D  
ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000007  |  view: 12040  |  download: 424
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ไม่มีไฟล์เพลง G  
ข้าเข้ามานมัสการ
Update: 09 ธันวาคม 2008
ID: 00000006  |  view: 34656  |  download: 3264
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าเข้ามานมัสการ ไม่มีไฟล์เพลง E  
ขอให้ข้าได้เข้าใกล้ชิดพระองค์
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000005  |  view: 4752  |  download: 402
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอให้ข้าได้เข้าใกล้ชิดพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง C,D  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7