เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
โปรดชำระใจข้า
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000125  |  view: 4934  |  download: 1028
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดชำระใจข้า ฟังเพลง : โปรดชำระใจข้า D  
โปรดเปิดดวงตา
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000124  |  view: 5687  |  download: 411
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดเปิดดวงตา ไม่มีไฟล์เพลง D  
โปรดทรงครองใจเราอีกครา Lord Reign in me
Update: 11 มกราคม 2011
ID: 00000123  |  view: 6920  |  download: 1468
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดทรงครองใจเราอีกครา Lord Reign in me ฟังเพลง : โปรดทรงครองใจเราอีกครา Lord Reign in me C  
โปรดส่งการเจิม
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000122  |  view: 12477  |  download: 510
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดส่งการเจิม ไม่มีไฟล์เพลง G  
โปรดนำไปถึงกางเขน
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000121  |  view: 16747  |  download: 447
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โปรดนำไปถึงกางเขน ไม่มีไฟล์เพลง D  
เปลี่ยนใจของข้า
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000120  |  view: 8895  |  download: 489
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เปลี่ยนใจของข้า ไม่มีไฟล์เพลง G  
ประทับท่ามกลางเรา
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000119  |  view: 20817  |  download: 2335
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ประทับท่ามกลางเรา ฟังเพลง : ประทับท่ามกลางเรา D  
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000118  |  view: 2429  |  download: 276
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว ไม่มีไฟล์เพลง A  
บินดั่งนกอินทรีย์ Eagle's wings
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000117  |  view: 7147  |  download: 527
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : บินดั่งนกอินทรีย์   Eagle's wings ไม่มีไฟล์เพลง G  
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000116  |  view: 10846  |  download: 525
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ ไม่มีไฟล์เพลง Em  
นมัสการ นมัสการ
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000115  |  view: 8663  |  download: 2193
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นมัสการ นมัสการ ไม่มีไฟล์เพลง A  
ในที่ลึกลับ
Update: 22 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000114  |  view: 44451  |  download: 915
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ในที่ลึกลับ ไม่มีไฟล์เพลง G  
นี่คือลมหายใจข้า
Update: 02 พฤศจิกายน 2010
ID: 00000113  |  view: 3353  |  download: 1050
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นี่คือลมหายใจข้า ไม่มีไฟล์เพลง G  
นี่คือคำอธิษฐาน
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000112  |  view: 10900  |  download: 577
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นี่คือคำอธิษฐาน ไม่มีไฟล์เพลง F  
นิมิต
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000111  |  view: 19786  |  download: 522
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นิมิต ไม่มีไฟล์เพลง D  
น้ำแห่งชีวิต
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000110  |  view: 20784  |  download: 1259
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : น้ำแห่งชีวิต ฟังเพลง : น้ำแห่งชีวิต D  
นำข้าใกล้พระองค์
Update: 22 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000109  |  view: 15478  |  download: 1003
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นำข้าใกล้พระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง A  
นมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000108  |  view: 13334  |  download: 560
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่ ไม่มีไฟล์เพลง G  
นี่เป็นนิเวศน์แห่งจอมราชา
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000107  |  view: 4662  |  download: 993
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นี่เป็นนิเวศน์แห่งจอมราชา ฟังเพลง : นี่เป็นนิเวศน์แห่งจอมราชา E  
ในพระนามพระเยซู
Update: 06 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000106  |  view: 9773  |  download: 459
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ในพระนามพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง E  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org