เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
เวนี ครีเอเตอร์ (VENI CREATOR)
Update: 10 ตุลาคม 2019
ID: 00000360  |  view: 539  |  download: 321
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เวนี ครีเอเตอร์ (VENI CREATOR) ฟังเพลง : เวนี ครีเอเตอร์ (VENI CREATOR)  
ความรักประหลาดของพระเยซู
Update: 10 ตุลาคม 2019
ID: 00000361  |  view: 725  |  download: 354
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ความรักประหลาดของพระเยซู ฟังเพลง : ความรักประหลาดของพระเยซู  
งานประกาศยังไม่เสร็จสิ้น
Update: 10 ตุลาคม 2019
ID: 00000362  |  view: 515  |  download: 351
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : งานประกาศยังไม่เสร็จสิ้น ฟังเพลง : งานประกาศยังไม่เสร็จสิ้น  
พระสุรเสียงเรียก
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000176  |  view: 4193  |  download: 379
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระสุรเสียงเรียก ไม่มีไฟล์เพลง A  
ถวายเกียรติราชา
Update: 05 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000088  |  view: 2659  |  download: 356
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ถวายเกียรติราชา ไม่มีไฟล์เพลง A  
พระบิดาเรารัก
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000145  |  view: 4906  |  download: 409
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระบิดาเรารัก ไม่มีไฟล์เพลง C  
ข้ารักพระองค์
Update: 11 ธันวาคม 2008
ID: 00000011  |  view: 6407  |  download: 2643
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้ารักพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
ชื่นชมยินดี
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000063  |  view: 4876  |  download: 356
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ชื่นชมยินดี ไม่มีไฟล์เพลง -  
งามขึ้นทุกเวลา
Update: 21 กรกฎาคม 2010
ID: 00000298  |  view: 5348  |  download: 480
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : งามขึ้นทุกเวลา ไม่มีไฟล์เพลง -  
เฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเยซู
Update: 21 กรกฎาคม 2010
ID: 00000299  |  view: 5438  |  download: 948
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเยซู        ไม่มีไฟล์เพลง -  
ขอการฟื้นฟู
Update: 27 ตุลาคม 2008
ID: 00000014  |  view: 12013  |  download: 588
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอการฟื้นฟู ไม่มีไฟล์เพลง A  
ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)
Update: 19 มกราคม 2018
ID: 00000355  |  view: 20177  |  download: 8
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ข้าจะร้อง (ออกพระนาม) ไม่มีไฟล์เพลง A  
ความสุขภายในใจ
Update: 31 ตุลาคม 2008
ID: 00000036  |  view: 5241  |  download: 429
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ความสุขภายในใจ ไม่มีไฟล์เพลง A  
ชาวโลกทั้งหลายจงเปล่งเสียง
Update: 01 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000071  |  view: 5424  |  download: 2104
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ชาวโลกทั้งหลายจงเปล่งเสียง ฟังเพลง : ชาวโลกทั้งหลายจงเปล่งเสียง A  
เชื่อฤทธิ์พระโลหิตพระเยซู
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000076  |  view: 13801  |  download: 443
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เชื่อฤทธิ์พระโลหิตพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง A  
ด้วยสุดใจ
Update: 05 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000082  |  view: 4869  |  download: 405
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ด้วยสุดใจ ไม่มีไฟล์เพลง A  
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
Update: 05 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000085  |  view: 7183  |  download: 436
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ ไม่มีไฟล์เพลง A  
ที่บนกางเขน
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000099  |  view: 9728  |  download: 808
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ที่บนกางเขน ไม่มีไฟล์เพลง A  
นำข้าใกล้พระองค์
Update: 22 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000109  |  view: 15478  |  download: 1003
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นำข้าใกล้พระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง A  
นมัสการ นมัสการ
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000115  |  view: 8663  |  download: 2193
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : นมัสการ นมัสการ ไม่มีไฟล์เพลง A  
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org