รายละเอียดเพลง:
ชื่อเพลง : ความรักประหลาดของพระเยซู
คีย์เพลง :
ฟังเพลงและดาน์วโหลดเพลง  ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ความรักประหลาดของพระเยซู  
view : 725  download : 354

Text SIze: A   A   A
 เนื้อเพลง:

เพลง ความรักประหลาดของพระเยซู
 
 
1.โลหิตประเสริฐ ของพระเยซู              ได้ฟอกล้างความผิดบาปของข้า
   ปวดร้าวพระกาย วายชนม์เพื่อข้า        พระองค์ยอมตาย ไถ่บาปประชา
   ความรักประหลาด เป็น ได้ อย่าง ไร  ที่ผู้ไถ่วาย พระชนม์เพื่อข้า


** ความรักประหลาดเป็นได้อย่างไร    ที่ผู้ไถ่วายพระชนม์เพื่อข้า

  
2.ความรักประหลาด ของพระเยซู         ยอมพลีความสุข จากฟ้าลงมา
   ความรักเช่นนี้ ไม่มีใครเหมือน           ซึ่งพลีทุกอย่าง จนตายเพื่อข้า
   นี่คือพระคุณ  จงให้ชาวโลก              และชาวสวรรค์สรรเสริญพระเจ้า (**)
  
3.วิญญาณของข้า เคยถูกซาตาน         ผูกมัดอยู่นาน ทำบาปหลายปี 
   แต่พระเยซู ประทานพระคุณ             ทรงแก้ความบาป หลุดเป็นเสรี
  โซ่ตรวนหลุดหาย ความบาปหมด ไป ใจข้ายินดี เป็นสุขเปรมปรีดิ์ (**)
 
4.ข้าไม่อยากทำ ความบาปอีกเลย       ความบาปที่ได้ เคยทำหลายปี
   เกิดเบื่อหน่ายหนี  โดยพระเยซู         ความบาปน้อยใหญ่ เลิก ได้ทันที
   ขอโมทนา พระคุณ ซึ่ง มี                  เมตตาช่วยเรา รอดจากมือมาร...(**)


 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org