เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
ฉันได้อยู่ใต้ร่มเงาปีกของพระองค์
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000292  |  view: 4896  |  download: 1888
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฉันได้อยู่ใต้ร่มเงาปีกของพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
Update: 09 มิถุนายน 2010
ID: 00000291  |  view: 35242  |  download: 4526
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าทรงเลี้ยงดู ไม่มีไฟล์เพลง G  
เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง
Update: 02 กรกฎาคม 2009
ID: 00000290  |  view: 8721  |  download: 1196
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง ฟังเพลง : เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง D  
อำนาจความรักพระองค์
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000289  |  view: 40127  |  download: 5939
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : อำนาจความรักพระองค์ ฟังเพลง : อำนาจความรักพระองค์ A  
ทรงครอบครอง(Hill Song)
Update: 01 กรกฎาคม 2009
ID: 00000288  |  view: 8992  |  download: 1814
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ทรงครอบครอง(Hill Song) ฟังเพลง : ทรงครอบครอง(Hill Song) G  
พระเยซูพระองค์บริสุทธิ์
Update: 01 กรกฎาคม 2009
ID: 00000287  |  view: 7285  |  download: 794
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูพระองค์บริสุทธิ์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
Update: 01 กรกฎาคม 2009
ID: 00000286  |  view: 13697  |  download: 1076
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ ไม่มีไฟล์เพลง D  
ด้วยสิ้นสุดกำลัง
Update: 01 กรกฎาคม 2009
ID: 00000285  |  view: 5470  |  download: 949
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ด้วยสิ้นสุดกำลัง ไม่มีไฟล์เพลง A  
เชิญท่านออกมา
Update: 01 กรกฎาคม 2009
ID: 00000283  |  view: 6816  |  download: 1137
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เชิญท่านออกมา ฟังเพลง : เชิญท่านออกมา A  
บัญญัติรัก
Update: 18 มกราคม 2011
ID: 00000282  |  view: 43094  |  download: 1801
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : บัญญัติรัก ไม่มีไฟล์เพลง D  
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์
Update: 31 มีนาคม 2009
ID: 00000280  |  view: 31510  |  download: 1409
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์ ไม่มีไฟล์เพลง A  
ฮาเลลูยา นมัสการ
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000278  |  view: 7525  |  download: 924
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฮาเลลูยา นมัสการ ไม่มีไฟล์เพลง D  
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000277  |  view: 47072  |  download: 1210
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด ไม่มีไฟล์เพลง G  
ฮาเลลูยา พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000276  |  view: 4355  |  download: 529
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฮาเลลูยา พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว ไม่มีไฟล์เพลง A  
เอเมน ฮาเลลูยา
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000275  |  view: 6157  |  download: 648
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เอเมน  ฮาเลลูยา ไม่มีไฟล์เพลง A  
อยู่ในพระทัยพระองค์
Update: 11 ธันวาคม 2008
ID: 00000274  |  view: 27522  |  download: 6334
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : อยู่ในพระทัยพระองค์ ฟังเพลง : อยู่ในพระทัยพระองค์ G  
โอ้ องค์พระเจ้าของข้า
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000273  |  view: 6758  |  download: 638
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โอ้  องค์พระเจ้าของข้า  ไม่มีไฟล์เพลง D  
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000272  |  view: 9195  |  download: 776
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่  ไม่มีไฟล์เพลง D  
องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000271  |  view: 5180  |  download: 489
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ ไม่มีไฟล์เพลง D  
อ้อมแขนอันอุ่นใจ
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000270  |  view: 6694  |  download: 724
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : อ้อมแขนอันอุ่นใจ ไม่มีไฟล์เพลง G  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org