เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
มาเร็วมาร้อง
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000185  |  view: 8687  |  download: 458
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : มาเร็วมาร้อง ไม่มีไฟล์เพลง F  
มาร่วมร้องสรรเสริญ
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000184  |  view: 6210  |  download: 1612
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : มาร่วมร้องสรรเสริญ ไม่มีไฟล์เพลง E  
มา….เชิญมานมัสการพระองค์
Update: 02 พฤศจิกายน 2010
ID: 00000183  |  view: 7591  |  download: 1064
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : มา….เชิญมานมัสการพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง D  
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000182  |  view: 9301  |  download: 478
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า ไม่มีไฟล์เพลง Em  
ไฟ ไฟ ไฟ
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000181  |  view: 16180  |  download: 467
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ไฟ ไฟ ไฟ ไม่มีไฟล์เพลง G  
พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000180  |  view: 15023  |  download: 552
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง A  
พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000179  |  view: 9778  |  download: 433
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์ ไม่มีไฟล์เพลง A  
พักพิงในพระเจ้า
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000178  |  view: 32627  |  download: 686
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พักพิงในพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง C  
พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน
Update: 25 มกราคม 2011
ID: 00000177  |  view: 11384  |  download: 1221
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน ฟังเพลง : พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน G  
พระสุรเสียงเรียก
Update: 28 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000176  |  view: 4193  |  download: 379
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระสุรเสียงเรียก ไม่มีไฟล์เพลง A  
พรุ่งนี้
Update: 09 มิถุนายน 2010
ID: 00000175  |  view: 91149  |  download: 2599
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พรุ่งนี้  ไม่มีไฟล์เพลง E  
พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
Update: 21 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000174  |  view: 5358  |  download: 446
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระองค์สถิต
Update: 18 มิถุนายน 2010
ID: 00000173  |  view: 5058  |  download: 1686
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระองค์สถิต  ฟังเพลง : พระองค์สถิต  C  
พระศิลาแห่งความรอด
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000172  |  view: 4631  |  download: 410
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระศิลาแห่งความรอด ไม่มีไฟล์เพลง G  
พระองค์ทรงสมควร
Update: 09 มิถุนายน 2010
ID: 00000171  |  view: 35643  |  download: 2515
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระองค์ทรงสมควร ไม่มีไฟล์เพลง G  
พระองค์ทรงงดงาม
Update: 09 ธันวาคม 2008
ID: 00000170  |  view: 13020  |  download: 2129
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระองค์ทรงงดงาม  ไม่มีไฟล์เพลง A  
พระสิริ
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000169  |  view: 16300  |  download: 1075
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระสิริ  ฟังเพลง : พระสิริ  A  
พระสิริทรงประทับ
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000168  |  view: 18126  |  download: 575
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระสิริทรงประทับ ไม่มีไฟล์เพลง G  
พระเยซูเราน้อมรับ
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000167  |  view: 13533  |  download: 551
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูเราน้อมรับ  ไม่มีไฟล์เพลง A  
พระเยซูรักคุณ
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000166  |  view: 5481  |  download: 387
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูรักคุณ  ไม่มีไฟล์เพลง G  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org