เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
ร้องโฮซันนา
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000205  |  view: 4609  |  download: 440
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ร้องโฮซันนา ไม่มีไฟล์เพลง D  
ร่วมกันในพระเยซู
Update: 09 มิถุนายน 2010
ID: 00000204  |  view: 11517  |  download: 1447
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ร่วมกันในพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง A  
เราขอนมัสการพระองค์
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000203  |  view: 13065  |  download: 684
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราขอนมัสการพระองค์ ฟังเพลง : เราขอนมัสการพระองค์ C  
เราบัญชาเจ้า
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000202  |  view: 7278  |  download: 456
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราบัญชาเจ้า  ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
เยซู บริสุทธิ์
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000201  |  view: 8885  |  download: 429
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เยซู  บริสุทธิ์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
ยกมือของท่าน
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000200  |  view: 6628  |  download: 428
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ยกมือของท่าน  ไม่มีไฟล์เพลง A  
ยุคสุดท้าย
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000199  |  view: 3920  |  download: 429
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ยุคสุดท้าย   ไม่มีไฟล์เพลง G  
ยามใจเราอ่อนล้า
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000198  |  view: 3909  |  download: 467
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ยามใจเราอ่อนล้า ไม่มีไฟล์เพลง G  
ยาเวห์
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000197  |  view: 4830  |  download: 429
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ยาเวห์ ไม่มีไฟล์เพลง D  
ยกพระนาม
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000196  |  view: 3009  |  download: 380
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ยกพระนาม ไม่มีไฟล์เพลง G  
เยโฮวาห์ ยิเรห์
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000195  |  view: 15573  |  download: 474
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เยโฮวาห์  ยิเรห์   ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000194  |  view: 3814  |  download: 439
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า  ไม่มีไฟล์เพลง G  
ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000193  |  view: 5044  |  download: 426
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู  ไม่มีไฟล์เพลง G  
แม่น้ำของพระเจ้า
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000192  |  view: 7212  |  download: 485
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : แม่น้ำของพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง C  
เมื่อมีปัญหา
Update: 25 มกราคม 2011
ID: 00000191  |  view: 7982  |  download: 746
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เมื่อมีปัญหา ไม่มีไฟล์เพลง A  
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000190  |  view: 11370  |  download: 1160
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ ฟังเพลง : เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D  
เมตตาชื่นใจ
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000189  |  view: 5514  |  download: 285
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เมตตาชื่นใจ ไม่มีไฟล์เพลง C  
เมื่อได้มอง
Update: 09 มิถุนายน 2010
ID: 00000188  |  view: 19841  |  download: 2130
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เมื่อได้มอง   ฟังเพลง : เมื่อได้มอง   D  
เมตตาหลั่งมา
Update: 29 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000187  |  view: 17238  |  download: 811
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เมตตาหลั่งมา ฟังเพลง : เมตตาหลั่งมา D  
มีสหายเลิศคือพระเยซู
Update: 25 พฤษภาคม 2010
ID: 00000186  |  view: 24076  |  download: 1496
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : มีสหายเลิศคือพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง D  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org