เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
พระเยซูเป็นที่รักของข้า
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000165  |  view: 21064  |  download: 755
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูเป็นที่รักของข้า ไม่มีไฟล์เพลง G  
พระเยซู พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000164  |  view: 4200  |  download: 374
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซู พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระยังทรงพระชนม์
Update: 09 ธันวาคม 2008
ID: 00000163  |  view: 6718  |  download: 2343
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระยังทรงพระชนม์ ฟังเพลง : พระยังทรงพระชนม์ F  
พระบิดาในสวรรค์
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000162  |  view: 9570  |  download: 528
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระบิดาในสวรรค์ ไม่มีไฟล์เพลง A,G  
พระบิดาโปรดทรงเมตตา
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000161  |  view: 6995  |  download: 386
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระบิดาโปรดทรงเมตตา ไม่มีไฟล์เพลง C  
พระเจ้าประเสริฐ
Update: 09 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000160  |  view: 23309  |  download: 1145
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าประเสริฐ ไม่มีไฟล์เพลง E  
พระผู้เล้าโลมลงมา
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000159  |  view: 7305  |  download: 376
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระผู้เล้าโลมลงมา ไม่มีไฟล์เพลง A  
พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000158  |  view: 7587  |  download: 434
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระบารมี
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000157  |  view: 4351  |  download: 425
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระบารมี ไม่มีไฟล์เพลง A  
พระเจ้าแสนดี
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000156  |  view: 7967  |  download: 523
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าแสนดี ไม่มีไฟล์เพลง E  
พระเจ้ายิ่งใหญ่
Update: 01 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000155  |  view: 53796  |  download: 1897
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้ายิ่งใหญ่ ฟังเพลง : พระเจ้ายิ่งใหญ่ A  
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
Update: 13 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000154  |  view: 27833  |  download: 610
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระเยซูความหวังของประชาชาติ
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000153  |  view: 7127  |  download: 2477
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูความหวังของประชาชาติ ฟังเพลง : พระเยซูความหวังของประชาชาติ A  
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time
Update: 01 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000152  |  view: 17062  |  download: 2412
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time ไม่มีไฟล์เพลง E  
พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง
Update: 25 พฤษภาคม 2010
ID: 00000151  |  view: 15732  |  download: 2078
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง ฟังเพลง : พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง G  
พระคุณพระเจ้า
Update: 09 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000150  |  view: 33608  |  download: 802
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระคุณพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง G  
พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ
Update: 01 มีนาคม 2011
ID: 00000149  |  view: 6726  |  download: 589
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ  ไม่มีไฟล์เพลง D  
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000148  |  view: 13927  |  download: 415
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา ไม่มีไฟล์เพลง A  
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000147  |  view: 5608  |  download: 426
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว ไม่มีไฟล์เพลง A  
พร้อมจะไป
Update: 11 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000146  |  view: 9952  |  download: 435
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : พร้อมจะไป ไม่มีไฟล์เพลง A  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org