เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
ชีวิตนี้เป็นของพระองค์
Update: 29 มีนาคม 2012
ID: 00000065  |  view: 9952  |  download: 665
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ชีวิตนี้เป็นของพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง E  
ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000064  |  view: 6047  |  download: 393
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง :   ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
ชื่นชมยินดี
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000063  |  view: 4876  |  download: 356
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ชื่นชมยินดี ไม่มีไฟล์เพลง -  
ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000062  |  view: 18107  |  download: 497
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
ฉันมีบทเพลงที่มาจากใจ
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000061  |  view: 2120  |  download: 338
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฉันมีบทเพลงที่มาจากใจ ไม่มีไฟล์เพลง E  
ฉันมีความสุขดุจธง
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000060  |  view: 4134  |  download: 367
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฉันมีความสุขดุจธง ไม่มีไฟล์เพลง C  
ฉันเป็นที่รักยิ่ง
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000059  |  view: 11548  |  download: 1849
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฉันเป็นที่รักยิ่ง  ไม่มีไฟล์เพลง F,D  
ฉันได้ยืนใต้ร่มเงาปีกพระองค์
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000058  |  view: 2305  |  download: 237
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฉันได้ยืนใต้ร่มเงาปีกพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
ฉันได้ยืนอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000057  |  view: 4284  |  download: 280
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ฉันได้ยืนอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง D  
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
Update: 09 ธันวาคม 2008
ID: 00000056  |  view: 17988  |  download: 2617
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง :   ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป ไม่มีไฟล์เพลง E  
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
Update: 22 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000055  |  view: 28506  |  download: 1261
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ฟังเพลง : จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G  
ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์
Update: 04 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000054  |  view: 3392  |  download: 382
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์ ไม่มีไฟล์เพลง C  
เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ
Update: 31 ตุลาคม 2008
ID: 00000053  |  view: 54092  |  download: 606
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง :     เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ  ไม่มีไฟล์เพลง G  
จิตวิญญาณข้ากระหาย
Update: 31 ตุลาคม 2008
ID: 00000052  |  view: 11874  |  download: 622
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : จิตวิญญาณข้ากระหาย ไม่มีไฟล์เพลง D  
จะบอกว่า
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000051  |  view: 46584  |  download: 2050
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง :   จะบอกว่า ไม่มีไฟล์เพลง D  
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
Update: 31 ตุลาคม 2008
ID: 00000050  |  view: 12376  |  download: 478
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง D  
จงร้องเพลงสรรเสริญ
Update: 31 ตุลาคม 2008
ID: 00000049  |  view: 3973  |  download: 891
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : จงร้องเพลงสรรเสริญ ฟังเพลง : จงร้องเพลงสรรเสริญ F  
ใจลูกต้องการ
Update: 22 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000048  |  view: 15424  |  download: 1381
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ใจลูกต้องการ ฟังเพลง : ใจลูกต้องการ G  
จงถวายโมทนา
Update: 31 ตุลาคม 2008
ID: 00000047  |  view: 2749  |  download: 367
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : จงถวายโมทนา ไม่มีไฟล์เพลง G  
จิตใจข้าสุขสบาย
Update: 31 ตุลาคม 2008
ID: 00000046  |  view: 9796  |  download: 415
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : จิตใจข้าสุขสบาย ไม่มีไฟล์เพลง C  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org