เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
เรามาเต้นรำ
Update: 11 ธันวาคม 2008
ID: 00000226  |  view: 15720  |  download: 3137
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เรามาเต้นรำ ฟังเพลง : เรามาเต้นรำ C  
เราจะโมทนาพระคุณ
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000225  |  view: 12104  |  download: 619
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราจะโมทนาพระคุณ  ไม่มีไฟล์เพลง A  
เราพบพระเยซูคริสต์
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000224  |  view: 10612  |  download: 618
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราพบพระเยซูคริสต์   ไม่มีไฟล์เพลง G  
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000223  |  view: 10652  |  download: 684
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์  ไม่มีไฟล์เพลง G  
รักพระนามพระเยซู
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000222  |  view: 9233  |  download: 1024
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : รักพระนามพระเยซู ฟังเพลง : รักพระนามพระเยซู D  
เรานำเสียงการสรรเสิรญ
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000221  |  view: 7088  |  download: 926
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เรานำเสียงการสรรเสิรญ  ฟังเพลง : เรานำเสียงการสรรเสิรญ  D  
เราขอนมัสการ
Update: 08 มีนาคม 2011
ID: 00000220  |  view: 10589  |  download: 945
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราขอนมัสการ ไม่มีไฟล์เพลง C  
เรานมัสการ
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000219  |  view: 27103  |  download: 3217
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เรานมัสการ ไม่มีไฟล์เพลง G  
เราจึงมีชัยในพระองค์
Update: 09 ธันวาคม 2008
ID: 00000218  |  view: 7149  |  download: 2708
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราจึงมีชัยในพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง F  
เราจะสร้างประชากร
Update: 02 ธันวาคม 2008
ID: 00000217  |  view: 5597  |  download: 597
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราจะสร้างประชากร  ไม่มีไฟล์เพลง D  
เราจะยกพระนามของพระองค์
Update: 01 ธันวาคม 2008
ID: 00000216  |  view: 6267  |  download: 637
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราจะยกพระนามของพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง A  
เราจะเข้ามาสรรเสริญ
Update: 02 พฤศจิกายน 2010
ID: 00000215  |  view: 13494  |  download: 1769
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราจะเข้ามาสรรเสริญ ฟังเพลง : เราจะเข้ามาสรรเสริญ D  
เราขอสั่งทำลายกำแพง
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000214  |  view: 5569  |  download: 532
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราขอสั่งทำลายกำแพง ไม่มีไฟล์เพลง G  
เรากราบนมัสการ
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000213  |  view: 11658  |  download: 757
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เรากราบนมัสการ   ไม่มีไฟล์เพลง A  
เราอยู่นี่เพื่อสรรเสริญ
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000211  |  view: 4964  |  download: 577
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เราอยู่นี่เพื่อสรรเสริญ ไม่มีไฟล์เพลง C  
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000210  |  view: 9002  |  download: 2820
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ ฟังเพลง : เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D  
รักมั่นคงพระองค์
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000209  |  view: 5624  |  download: 619
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : รักมั่นคงพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
รักวิเศษ
Update: 09 มิถุนายน 2010
ID: 00000208  |  view: 45800  |  download: 3873
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : รักวิเศษ ฟังเพลง : รักวิเศษ F  
เรามาร้องมารำ
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000207  |  view: 4502  |  download: 421
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เรามาร้องมารำ ไม่มีไฟล์เพลง D  
ร้องทูลขอ
Update: 30 พฤศจิกายน 2008
ID: 00000206  |  view: 5146  |  download: 567
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ร้องทูลขอ ไม่มีไฟล์เพลง G  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org