เพลงนมัสการ: โหลดเนื้อเพลง ฟังเพลง คีย  
องค์สันติราช
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000269  |  view: 7488  |  download: 575
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์สันติราช ไม่มีไฟล์เพลง A  
องค์ชอบธรรม
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000268  |  view: 2133  |  download: 286
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์ชอบธรรม ไม่มีไฟล์เพลง C  
โอ พระสัญญา
Update: 18 มกราคม 2011
ID: 00000267  |  view: 3481  |  download: 885
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โอ พระสัญญา ไม่มีไฟล์เพลง G  
อีกครั้ง
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000266  |  view: 15906  |  download: 880
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : อีกครั้ง ไม่มีไฟล์เพลง D  
อิมมานูเอล
Update: 19 มกราคม 2010
ID: 00000265  |  view: 7144  |  download: 2583
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : อิมมานูเอล ไม่มีไฟล์เพลง C  
องค์ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000263  |  view: 15238  |  download: 707
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง ไม่มีไฟล์เพลง G  
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000262  |  view: 5071  |  download: 520
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์พระวิญญาณของพระเจ้า ไม่มีไฟล์เพลง C  
องค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000261  |  view: 7167  |  download: 541
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
องค์พระคริสต์
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000260  |  view: 3983  |  download: 476
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์พระคริสต์ ไม่มีไฟล์เพลง D  
โอ้ อิสราเอล
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000259  |  view: 5442  |  download: 524
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โอ้ อิสราเอล ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
โอ้เสียงแห่งความยินดี
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000258  |  view: 4886  |  download: 473
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : โอ้เสียงแห่งความยินดี ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
อย่ากลัวเลย
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000257  |  view: 29150  |  download: 634
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : อย่ากลัวเลย ไม่มีไฟล์เพลง Dm  
องค์อธิปไตย
Update: 04 ธันวาคม 2008
ID: 00000256  |  view: 8227  |  download: 523
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : องค์อธิปไตย  ไม่มีไฟล์เพลง Em  
ให้ข้าอยูภายใต้ปีกพระองค์
Update: 22 กุมภาพันธ์ 2011
ID: 00000255  |  view: 12516  |  download: 1162
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ให้ข้าอยูภายใต้ปีกพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
เหนืออื่นใด
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000254  |  view: 11252  |  download: 1172
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : เหนืออื่นใด ฟังเพลง : เหนืออื่นใด A  
ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000253  |  view: 16708  |  download: 549
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์ ไม่มีไฟล์เพลง F  
หมดทั้งชีวิต
Update: 02 พฤศจิกายน 2010
ID: 00000252  |  view: 66998  |  download: 3499
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : หมดทั้งชีวิต ฟังเพลง : หมดทั้งชีวิต E  
ให้เรายินดี
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000251  |  view: 3084  |  download: 275
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ให้เรายินดี ไม่มีไฟล์เพลง A  
หาใครอื่นเหมือนพระองค์
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000250  |  view: 3051  |  download: 418
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : หาใครอื่นเหมือนพระองค์ ไม่มีไฟล์เพลง G  
ให้เราสรรเสริญพระนามของพระเยซู
Update: 03 ธันวาคม 2008
ID: 00000249  |  view: 4364  |  download: 453
ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : ให้เราสรรเสริญพระนามของพระเยซู ไม่มีไฟล์เพลง Em  
 Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next 




 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org