ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 2
    date: 17 พฤษภาคม 2011   |  view: 5274  

อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2011 ประชุมประจำปี และเลือกคณะกรรมการคริสตจักร
 
          ชีวิตเต็มไปด้วยการเลือกและตัดสินใจ ทุกวันเราต้องเลือกและตัดสินใจ มีบางอย่างเราสามารถเลือกได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมาก เช่น จะกินอะไร จะซื้อรองเท้าสีอะไร ใช้สบู่ยี่ห้ออะไร เป็นต้น แต่บางอย่างต้องคิดอย่างรอบคอบ เช่น การเลือกซื้อรถ ซื้อบ้าน ซื้อคอมพิวเตอร์ เรียนที่ไหน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคู่ชีวิต ยิ่งต้องอธิษฐานอย่างมาก เพราะเลือกได้ครั้งเดียว เลือกผิดเปลี่ยนไม่ได้ถึงแม้บางคนอยากเปลี่ยน
ที่กล่าวมาก็แค่อยากให้เราคิดถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการคริสตจักรชุดใหม่ ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม เราอาจจะคิดว่าคงไม่สำคัญอะไร เพราะถ้าไม่โอเคปีหน้าก็เลือกใหม่หาคนใหม่ แต่ถ้าเราคิดถึงงานที่คณะกรรมการต้องทำ ที่เป็นงานรับใช้พระเจ้า และเป็นความรับผิดชอบเป็นผู้อารักษ์ขาคริสตจักรของพระเจ้า ซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกด้วย ที่ต้องเลือกคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ เพราะเป็นขั้นตอนแรกในการดูแลคริสตจักรเป็นความรับผิดชอบแรก ถึงแม้ปีเดียวก็สำ- คัญและส่งผลต่อคริสตจักรด้วย จึงอยากจะให้เรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญและควรจะเลือกอย่างดี เลือกคนที่เหมาะสมเพื่อพวกเขาจะช่วยในการดูแลงานด้านต่าง ๆ ในคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ เราจึงต้องเลือกคนที่ดี ไม่ใช่แค่มีความสามรถเท่านั้น
 
          มีคำกล่าวว่า ?แมวจะสีดำหรือขาวไม่สำคัญ ตราบใดที่มันจับหนูได้? ถ้าเป็นแมวก็ OK เพราะถ้าจับหนูได้ มันจะสีอะไร น่าตาอย่างไรไม่สำคัญ เพราะนั่นคือสัญชาติญาณของมัน แต่ถ้าเป็นผู้นำในคริสตจักรแค่มีความสามารถทำงานได้อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีมากกว่านั้น ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นำไว้ว่า
?คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภมักได้ และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อ ด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ จงลองดูคนเหล่านี้เสีย ก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคนายก ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือน กัน ต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง มัคนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคนายกได้ดีก็มีเกียรติ และมีใจกล้าเป็นอันมากเพราะความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์? 1ทธ.3:8-13
 
          ฉะนั้นพอจะสรุปคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการได้ คือ เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมั่นคง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป กล้าตัดสินใจ มีสติปัญญา ดูแลบ้านเรือนของตนเองได้ดี สอนคนอื่นได้ และอื่น ๆ จะเห็นว่าความรู้ความสามารถมาทีหลัง และคุณสมบัติอื่น ๆ คือ ต้องได้รับบัพติศมา รับศีลกำลังแล้ว อายุ 25 ปีขึ้นไป พี่น้องได้มองคนมีคุณสมบัติเหล่านี้ไว้หรือยัง ถ้ามีพี่น้องก็สามารถเสนอชื่อของเขาเป็นกรรมการได้ และถ้าพี่น้องเองมีคุณสมบัติพร้อมก็สามารถเสนอตัวเป็นกรรม การได้ด้วย เพราะพระคัมภีร์ก็บอกว่า ?ถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ? 1ทธ.3:1 ปกครองนะครับไม่ใช่ครอบครอง !
 
          คริสตจักรของเรามีคนดีมากที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่เราไม่สามารถให้ทุกคนเป็นกรรมการได้ จึงต้องเลือกเอาโดยที่พี่น้องเลือกพวกเขามาทำงานแทน และปีต่อ ๆ ไปท่านก็อาจเป็นคนหนึ่งที่ถูกเลือกเพื่อรับใช้ในงานนี้ ส่วนพี่น้องที่ไม่ได้เป็นกรรมการ ท่านก็ทำห้นาที่ของท่านโดยการเลือกคนที่ดีที่พระเจ้าพอพระทัยมาเป็นกรรมการ และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับพวกเขา เราทุกคนก็มีส่วนร่วมรับใช้ด้วยกันแล้วขอบคุณครับ...
 
 ไพโรจน์.


 บทความ:อื่นๆ

478 : หนทางสู่ความอมตะ (view: 6866 ) 28 มิถุนายน 2016
462 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 2...!!! (view: 9173 ) 15 มกราคม 2013
454 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 1...!!! (view: 7388 ) 18 พฤษภาคม 2011
452 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนจบ...!! (view: 7099 ) 17 พฤษภาคม 2011
443 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนที่ 2...!! (view: 8635 ) 17 พฤษภาคม 2011
442 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อนจนลืมจุดแข็ง...ตอนที่ 1...!! (view: 7941 ) 17 พฤษภาคม 2011
441 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนจบ (view: 5037 ) 17 พฤษภาคม 2011
440 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 2 (view: 5275 ) 17 พฤษภาคม 2011
433 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 1 (view: 6247 ) 17 พฤษภาคม 2011
432 : อย่าบอกว่าทำไม่ได้กับพระเจ้า...!! (view: 10711 ) 15 มกราคม 2013

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org