บทอธิษฐานยามเช้า
    date: 18 เมษายน 2020   |  view: 511  
https://drive.google.com/file/d/1cl1AgOGwHnmZVp39Abdcp5wRk7PAugSU/view?usp=sharing


 ข่าวประชาสัมพันธ์:อื่นๆ

1070 : บทอธิษฐานยามเช้า (view: 512 ) 18 เมษายน 2020
1068 : เรื่องแจ้งให้ทราบ (view: 486 ) 20 มีนาคม 2020
1067 : อธิษฐานก่อนเริ่มนมัสการ (view: 485 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1066 : ร่วมนมัสการกับภาคภาษาอังกฤษ (view: 572 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1057 : ชั้นเรียนสมาชิกใหม่ (view: 412 ) 03 ตุลาคม 2019
1056 : งานวันแม่ (view: 449 ) 16 กรกฎาคม 2019
1053 : อัลฟ่าคอร์ส (view: 442 ) 26 มิถุนายน 2019
1052 : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ (view: 470 ) 26 มิถุนายน 2019
1043 : สัมมนาโรคซึมเศร้า เดือนธันวาคม (view: 552 ) 17 พฤศจิกายน 2018
1041 : อบรมผู้นำเซลล์ เดือนธันวาคม (view: 394 ) 17 พฤศจิกายน 2018
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org