เรื่องแจ้งให้ทราบ
    date: 20 มีนาคม 2020   |  view: 1351  
เรื่องแจ้งให้ทราบ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ทีมศิษยาบาลคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพภาคภาษาไทยมีมติดังนี้
งดการประชุมนมัสการที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มีนาคม 2020 
พี่น้องสามารถนมัสการออนไลน์ ผ่านช่อง Youtube ของคริสตจักร 
ทางทีมงานจะส่งลิงค์ให้กับพี่น้องในลำดับต่อไป 
ขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกท่าน UFABET ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์:อื่นๆ

1070 : บทอธิษฐานยามเช้า (view: 1564 ) 18 เมษายน 2020
1068 : เรื่องแจ้งให้ทราบ (view: 1352 ) 20 มีนาคม 2020
1067 : อธิษฐานก่อนเริ่มนมัสการ (view: 1406 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1066 : ร่วมนมัสการกับภาคภาษาอังกฤษ (view: 1468 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1057 : ชั้นเรียนสมาชิกใหม่ (view: 1321 ) 03 ตุลาคม 2019
1056 : งานวันแม่ (view: 1035 ) 16 กรกฎาคม 2019
1053 : อัลฟ่าคอร์ส (view: 1001 ) 26 มิถุนายน 2019
1052 : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ (view: 1067 ) 26 มิถุนายน 2019
1043 : สัมมนาโรคซึมเศร้า เดือนธันวาคม (view: 1114 ) 17 พฤศจิกายน 2018
1041 : อบรมผู้นำเซลล์ เดือนธันวาคม (view: 932 ) 17 พฤศจิกายน 2018
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org