งานวันแม่
    date: 16 กรกฎาคม 2019   |  view: 1181  
 ข่าวประชาสัมพันธ์:อื่นๆ

1076 : ค่าย ACT รวมใจขยายแผ่นดินของพระเจ้า 4-6 พฤษภาคม 2024 ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท สระบุรี (view: 149 ) 04 พฤษภาคม 2024
1075 : วันศุกร์อธิษฐานของคริสตจักร ขอเชิญพี่น้องสมาชิกทุกท่าน (view: 148 ) 17 พฤษภาคม 2024
1074 : พันธกิจรักเพื่อนบ้าน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2024 (view: 135 ) 05 มิถุนายน 2024
1073 : อธิษฐานเครือข่ายศิษยาภิบาลส่วนกลาง กรุงเทพ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2024 (view: 128 ) 04 มิถุนายน 2024
1070 : บทอธิษฐานยามเช้า (view: 1776 ) 18 เมษายน 2020
1068 : เรื่องแจ้งให้ทราบ (view: 1554 ) 20 มีนาคม 2020
1067 : อธิษฐานก่อนเริ่มนมัสการ (view: 1571 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1066 : ร่วมนมัสการกับภาคภาษาอังกฤษ (view: 1619 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1057 : ชั้นเรียนสมาชิกใหม่ (view: 1452 ) 03 ตุลาคม 2019
1056 : งานวันแม่ (view: 1182 ) 16 กรกฎาคม 2019

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org