กลุ่มเซลล์ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
    date: 18 ตุลาคม 2018   |  view: 917  


กลุ่มเซลล์
ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่มเซลล์ทุกวันอาทิตย์ ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เวลา 15.30 - 17.00 น.
      กลุ่มเซลล์มีดังต่อไปนี้        
      กลุ่มที่ 1 คุณเจฟฟรี่/คุณวัชนะชัย ห้องซีนาย
      กลุ่มที่ 2 คุณจตุพร/คุณอรวรรณ  บ้านคุณจตุพร
      กลุ่มที่ 3 คุณนนท์ปวิธ/คุณรชตะ  RCDC ชั้น 2
      กลุ่มที่ 4 คุณกมลธร/คุณปณิศา/คุณพร้อมจิต ห้องจัมโบ้ RCDC
      กลุ่มที่ 5 คุณนันทนัท/คุณอารี/คุณกชกร ห้อง Chapel
      กลุ่มที่ 6 อ.นพดล/คุณชัชชัย/คุณภพพร ห้องเบธเอล 
      กลุ่มที่ 7 คุณสุรพล/คุณเฮนรี่  Li Hall
      กลุ่มที่ 8 คุณพัสสนะ/อ.ลาพร  RCDC ชั้น 2


 ข่าวประชาสัมพันธ์:อื่นๆ

1070 : บทอธิษฐานยามเช้า (view: 882 ) 18 เมษายน 2020
1068 : เรื่องแจ้งให้ทราบ (view: 859 ) 20 มีนาคม 2020
1067 : อธิษฐานก่อนเริ่มนมัสการ (view: 828 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1066 : ร่วมนมัสการกับภาคภาษาอังกฤษ (view: 942 ) 07 พฤศจิกายน 2019
1057 : ชั้นเรียนสมาชิกใหม่ (view: 800 ) 03 ตุลาคม 2019
1056 : งานวันแม่ (view: 696 ) 16 กรกฎาคม 2019
1053 : อัลฟ่าคอร์ส (view: 687 ) 26 มิถุนายน 2019
1052 : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ (view: 719 ) 26 มิถุนายน 2019
1043 : สัมมนาโรคซึมเศร้า เดือนธันวาคม (view: 816 ) 17 พฤศจิกายน 2018
1041 : อบรมผู้นำเซลล์ เดือนธันวาคม (view: 632 ) 17 พฤศจิกายน 2018
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org