อัลฟ่าคอร์ส รอบที่ 1/2019 เริ่มแล้ว
    date: 26 มิถุนายน 2019   |  view: 964  

ขอเชิญผู้ที่ยังไม่เชื่อ และสนใจอยากศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า เข้าร่วมอัลฟ่าคอร์ส 
และผู้ที่เชื่อแล้ว อยากจะเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ ก็สามารถเข้าร่วมได้ 
เริ่มแล้วในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019 เวลา 18.30 - 20.50 น.


 :อื่นๆ

1065 : Alpha Course สัปดาห์พระวิญญาณบริสุทธิ์ (view: 1007 ) 03 ตุลาคม 2019
1054 : อัลฟ่าคอร์ส รอบที่ 1/2019 เริ่มแล้ว (view: 965 ) 26 มิถุนายน 2019
1028 : อัลฟ่าคอร์สสัปดาห์ที่ 4 รอบที่ 1/2018 (view: 1296 ) 09 กุมภาพันธ์ 2018
1027 : อัลฟ่าคอร์สสัปดาห์ที่ 3 รอบที่ 1/2018 (view: 1265 ) 09 กุมภาพันธ์ 2018
1026 : อัลฟ่าคอร์สสัปดาห์ที่ 2 รอบที่ 1/2018 (view: 990 ) 09 กุมภาพันธ์ 2018
1025 : อัลฟ่าคอร์ส รอบที่ 1/2018 เริ่มแล้ว (view: 911 ) 09 กุมภาพันธ์ 2018
1018 : อัลฟ่าคอร์ส รอบที่ 1/2018 จะเริ่มในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018 (view: 841 ) 24 พฤศจิกายน 2017
993 : Alpha Course ครั้งที่ 1 พระเยซูคริสต์คือใคร? (view: 1519 ) 06 กรกฎาคม 2017
992 : อัลฟ่าคอร์ส สัปดาห์ที่ 1 (view: 908 ) 06 กรกฎาคม 2017
985 : ประชุมทีมงานอัลฟ่า (view: 915 ) 20 พฤษภาคม 2017
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org