การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
Related Clip:

พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
1992 views

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
การแสดงวันคริสตมาส จากกลุ่มต่างๆ 1. กลุ่ม EverGreen 2. กลุ่มอนุชน 3. กลุ่มรวีวารศึกษาเด็ก 4. ...
5025 views

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
2004 views

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
1864 views

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
1846 views

Alpha Course Promo 3/2015
คริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย จะจัด Alpha Course เป็นรอบที่สาม ในปี 2015 ...
1672 views

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
มิชชั่น 2015 "Kids Camp Pai"(ค่ายเด็กปาย) ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนำพรสู่อำเภอปาย โดยการอธิษฐานเผื่อและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมิชชั่นปาย ...
2072 views

Mission Trip Omkaoy 2015
มิชชั่น 2015 "นำพรสู่อมก๋อย" ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนำพรสู่อมก๋อย โดยการอธิษฐานเผื่อและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมิชชั่นอมก๋อย ...
1959 views

CAMP 2015 MV
2022 views

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
ค่ายคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย ในหัวข้อ "นำพรสู่ครอบครัว" วันที่ ...
2070 views
Description: by ...
การแสดงวันคริสตมาส จากกลุ่มต่างๆ 1. กลุ่ม EverGreen 2. กลุ่มอนุชน 3. กลุ่มรวีวารศึกษาเด็ก 4. กลุ่ม Young Pro's ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015 ที่ผ่านมา ที่ คริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ถนนคอนแวนต์

5024  views

คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org