ค่ายคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ปี 2015 - สถานที่
Related Clip:

พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
2102 views

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
การแสดงวันคริสตมาส จากกลุ่มต่างๆ 1. กลุ่ม EverGreen 2. กลุ่มอนุชน 3. กลุ่มรวีวารศึกษาเด็ก 4. ...
5141 views

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
2110 views

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
1978 views

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
1961 views

Alpha Course Promo 3/2015
คริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย จะจัด Alpha Course เป็นรอบที่สาม ในปี 2015 ...
1772 views

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
มิชชั่น 2015 "Kids Camp Pai"(ค่ายเด็กปาย) ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนำพรสู่อำเภอปาย โดยการอธิษฐานเผื่อและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมิชชั่นปาย ...
2178 views

Mission Trip Omkaoy 2015
มิชชั่น 2015 "นำพรสู่อมก๋อย" ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนำพรสู่อมก๋อย โดยการอธิษฐานเผื่อและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมิชชั่นอมก๋อย ...
2059 views

CAMP 2015 MV
2125 views

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
ค่ายคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย ในหัวข้อ "นำพรสู่ครอบครัว" วันที่ ...
2195 views
Description: by ...


1432  views

คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org