ค่ายคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ปี 2015
Related Clip:

พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
1480 views

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
การแสดงวันคริสตมาส จากกลุ่มต่างๆ 1. กลุ่ม EverGreen 2. กลุ่มอนุชน 3. กลุ่มรวีวารศึกษาเด็ก 4. ...
4484 views

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
1551 views

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
1372 views

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
1343 views

Alpha Course Promo 3/2015
คริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย จะจัด Alpha Course เป็นรอบที่สาม ในปี 2015 ...
1258 views

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
มิชชั่น 2015 "Kids Camp Pai"(ค่ายเด็กปาย) ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนำพรสู่อำเภอปาย โดยการอธิษฐานเผื่อและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมิชชั่นปาย ...
1644 views

Mission Trip Omkaoy 2015
มิชชั่น 2015 "นำพรสู่อมก๋อย" ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนำพรสู่อมก๋อย โดยการอธิษฐานเผื่อและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมิชชั่นอมก๋อย ...
1489 views

CAMP 2015 MV
1481 views

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
ค่ายคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย ในหัวข้อ "นำพรสู่ครอบครัว" วันที่ ...
1581 views
Description: by ...
ค่ายคริสตจักรไค้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย ปี 2015 หัวข้อค่ายปีนี้ "นำพรสู่ครอบครัว" จะมีขึ้นในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2015 ที่ ภูผาผึ้งรีสอร์ท ราชบุรี ขอเชิญพี่น้องทุกคนร่วมสมัครไปค่ายในปีนี้ และเชิญชวนพี่น้องในครอบครัวเข้าร่วมค่ายในปีนี้ได้ด้วย ค่าสมัคร เดือนมีนาคม 1,600 บาท เดือนเมษายน 1,700 บาท สมัครได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ ใน Li Hall คริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ (หลังเสร็จสิ้นการนมัสการของภาคภาษาไทยในช่วงบ่าย)

1239  views

คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org