รายละเอียดเพลง:
ชื่อเพลง : มีองค์พระผู้ทรงไถ่ (There is a Redeemer)
คีย์เพลง :
ฟังเพลงและดาน์วโหลดเพลง  ดาว์นโหลดเนื้อเพลง : มีองค์พระผู้ทรงไถ่ (There is a Redeemer)   
view : 969  download : 623

Text SIze: A   A   A
 เนื้อเพลง:
      D            G/D  D      Em   A         D      A
1. มีองค์ พระผู้ทรงไถ่    เยซูบุตรพระเจ้า
D     Em  D G     D/F#            Em     A    D
พระเมษโปดก  พระเมสสิยาห์  องค์บริสุทธิ์

                 D               D/F#    G  D
Chorus   ขอบพระคุณ    พระบิดา
                  G            A              D     A   
               ที่ทรงประทาน    พระบุตร
               D      Em   D/F# G         D/F#
             มอบ พระวิญญาณ  บริสุทธิ์
                   Em                A              D
             จนแผ่นดิน  ของพระองค์ มาถึง
      D           G/D D      Em             A          D      A

2. องค์เยซู  พระ ผู้ไถ่    นามเหนือนาม  ทั้งปวง
     D   Em  D  G      D/F#              Em            A        D
    พระเมษโปดก  พระเมสสิยาห์    คนบาปได้รับการไถ่

        D               G/D  D     Em      A           D      A
3. เมื่อยืนต่อหน้าบัลลังก์    จะได้พบพระพักตร์
      D       Em  D     G      D/F#   Em       A      D
    ได้รับใช้พระองค์ชั่วนิรันดร์   ในแผ่นดินสวรรค์
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org