Bible online:
เล่ม : นาฮูม บทที่ :

ข้อ พระคำ
1
ครุวาทเกี่ยวข้องกับนครนีนะเวห์ หนังสือเรื่องนิมิตของนาฮูม ชาวเมืองเอลโขช
2
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงหวงแหน และทรงแก้แค้น พระเจ้าทรงแก้แค้น และทรงมีพระพิโรธ พระเจ้าทรงแก้แค้นศัตรูของพระองค์ และทรงเก็บความโกรธไว้ให้ปัจจามิตรของพระองค์
3
พระเจ้าทรงกริ้วช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระเจ้าจะไม่ทรงงดโทษเลย พระมรรคาของพระองค์อยู่ในลมบ้าหมู และพายุ และเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค์
4
พระองค์ทรงห้ามทะเล ทรงกระทำให้มันแห้ง ทรงให้แม่น้ำทั้งหลายแห้งไป บาชานและคารเมลก็เหี่ยว และแขนงอ่อนๆ ของเลบานอน ก็เหือดไป
5
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ภูเขาก็สั่นสะเทือน และเนินเขาก็ละลายไป แผ่นดินก็เริศร้างต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ ทั้งโลกและสิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกด้วย
6
ใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ ใครจะทนต่อความร้อนแรงแห่งความกริ้วของพระองค์ได้ พระพิโรธของพระองค์พลุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองค์ศิลาก็แตก
7
พระเจ้าประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็ง ในวันยากลำบาก พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์
8
แต่พระองค์จะทรงกระทำให้ศัตรูของพระองค์สิ้นสุดลง ด้วยน้ำท่วมที่ไหลท่วมท้น และจะทรงไล่ให้ปฏิปักษ์ของพระองค์เข้าไปในความมืด
9
เจ้าคิดอุบายอันใดต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงกระทำปฏิปักษ์ให้สิ้นไป การบีบบังคับจะไม่โผล่ขึ้นเป็นคำรบสอง
10
แม้ว่า เขาทั้งหลายเหมือนหนามไก่ไห้ที่เกี่ยวกันยุ่ง และเมาตามขนาดที่เขาดื่ม เขาจะถูกเผาผลาญสิ้นเหมือนตอข้าวที่แห้งผาก
11
เคยมีผู้หนึ่งมาจากพวกเจ้า ที่คิดอุบายชั่วร้ายต่อพระเจ้า และแนะนำการอธรรม
12
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า "แม้พวกนั้นจะแข็งแรง และมีจำนวนมากมายด้วย เขาก็จะถูกตัดขาด และสิ้นไป แม้ว่าเราให้เจ้าทุกข์ใจบ้าง แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป
13
บัดนี้ เราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้า และจะระเบิดเครื่องจำจองของเจ้าให้สลายไป"
ศัพท์ในข้อพระคำ:
* = หมายถึง ยูดาห์
14
พระเจ้าตรัสบัญชาด้วยเรื่องเจ้า* ว่า "เขาจะไม่หว่านชื่อของเจ้าให้แพร่หลายอีกต่อไป เราจะกำจัดรูปเคารพที่สลัก และรูปเคารพที่หล่อ ออกเสียจากนิเวศแห่งพระของเจ้า เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชั่วนัก"
ศัพท์ในข้อพระคำ:
* = หมายถึง นีนะเวห์ อย่างใน ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๑
15
ดูเถิด เท้าของผู้นำข่าวดีมา ที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ โอ ยูดาห์เอ๋ย จงรักษาประเพณีการเลี้ยงของเจ้าไว้ จงแก้บนของเจ้าเสีย เพราะว่าคนอธรรมจะไม่มาหาเจ้าอีก เขาถูกกำจัดเสียสิ้นแล้ว
 l<   <<   >>   >l 

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org