พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
1442 views
by ...

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
4449 views
by ...

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
1509 views
by ...

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
1333 views
by ...

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
1291 views
by ...

Alpha Course Promo 3/2015
1222 views
by ...

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
1597 views
by ...

Mission Trip Omkaoy 2015
1455 views
by ...

CAMP 2015 MV
1435 views
by ...

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
1547 views
by ...