พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
2102 views
by ...

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
5141 views
by ...

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
2110 views
by ...

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
1978 views
by ...

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
1961 views
by ...

Alpha Course Promo 3/2015
1772 views
by ...

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
2178 views
by ...

Mission Trip Omkaoy 2015
2059 views
by ...

CAMP 2015 MV
2125 views
by ...

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
2195 views
by ...