พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
2387 views
by ...

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
5477 views
by ...

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
2420 views
by ...

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
2306 views
by ...

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
2276 views
by ...

Alpha Course Promo 3/2015
2087 views
by ...

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
2488 views
by ...

Mission Trip Omkaoy 2015
2357 views
by ...

CAMP 2015 MV
2443 views
by ...

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
2506 views
by ...